ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ; ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರೈತರು

ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು  ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: