Mens Day: ಕೋಟೆನಾಡಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಂಡಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪುರುಷರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಪುರುಷರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

First published: