Milk Price Hike: ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ, ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕುಡಿಯೋದೂ ಕಷ್ಟ ಗುರೂ!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

First published: