Karnataka Weather Report: ಇಂದೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ

ಕರಾವಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯಿದೆ.

First published: