Karnataka Weather Report: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಮೋಡ ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ? ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

First published: