Karnataka Weather Report: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಬಿಸಿಲು; ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ

Winter: ಮಳೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಳಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಣಹವೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಸಹ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

First published: