ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

ಯಾವ ಬಾರ್​ಗಳ ಎದುರು ನೋಡಿದರೂ ಜನವೋ ಜನ. ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾದು ನಿಂತ ಜನತೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತವರು ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published:

 • 113

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 213

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 313

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 413

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 513

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 613

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 713

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 813

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 913

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1013

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1113

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1213

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1313

  ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!; ಬಾರ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು

  ಬಾರ್​ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

  MORE
  GALLERIES