'ಸನ್ನಿ' ಸಾವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಾದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ; ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ !

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮಡದಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾಯಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: