Haunted Places in Karnataka: ದೆವ್ವಗಳಿರೋ ಅನುಭವವಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಂತೆ!

ಹೌದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಬಿಡುವುದು ನಿಮಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಅನುಭವವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಆ ಸ್ಥಳಗಳು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

First published: