ಆಹಾ ಏನು ಚಂದಾ..! ಗೋಕರ್ಣ ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ

Gokarna Kudle Beach: ಗೋಕರ್ಣ ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಸ್ತವಾಗುವ ದೃಶ್ಯ

First published: