Ganesh Chaturthi 2021: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಿನಾಯಕ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Ganesh Chaturthi 2021: ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ರೂಪವನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ವಿನಾಯಕನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು.

First published: