PM Kisan: 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ, ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಡೀಟೆಲ್ಸ್...

PM Kisan: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು? ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

First published: