Midday Meal: 'ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು'- ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹಿರಂಗ!

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವೇಳೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕಿಗಿಂತ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: