ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳು

First published:

 • 16

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಈ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್​. ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜನಾರ್ಧನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕನಾರ್ದನ ಹೊಟೇಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿದಿದ್ದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಸವಿದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

  ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹೊಟೇಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES