ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆರಂಭ; ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರನ್ ವೇ

First published: