ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್​​  ಅವರು ಆರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅವರು 12 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಟರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರನ್ನು ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು

First published:

 • 18

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್​​ ಕುಟುಂಬ

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್​​

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ಆರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್​​

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  12 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ಆರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮನೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ; ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಎಂಟಿಬಿ

  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್​​

  MORE
  GALLERIES