Power Problem: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ; ಸಚಿವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್​​​

ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Power Problem) ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಬರಾಜಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ

First published: