Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಏರ್​ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

First published:

 • 112

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಏರ್​ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್​ ಕೋವಿಂದ್​, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಏರ್​ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್​ ಕೋವಿಂದ್​, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ತೇಜಸ್​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ತೇಜಸ್​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  Air Show: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್​ಶೋನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಏರ್​ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು

  MORE
  GALLERIES