Dharma Guardian 2022: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್-ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ: ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಇಂದು ಕುಂದಾ ನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ (Belagavi) ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ (India And Japan) ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಿಂದ ಈ ಜಂಟಿ ಸಮಾರಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

First published: