ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಪೊಂಗಲ್​ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

First published: