Aero India 2023: ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ ಶೋಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್; ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

Aero India 2023: ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾದ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಶೋಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

First published: