Bengaluru: ಮರದಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಂಪು ದ್ರವ; ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಪೂಜೆ

ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಂತು, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

First published: