Educated footballers: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯರು!

ಕೇವಲ ಫೂಟ್​ಬಾಲ್​​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್​ಬಾಲ್​ ತಾರೆಯರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

First published: