Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್​ ಸದ್ಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನ್​ಮೆಂಟ್​ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ- ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ)

First published:

 • 119

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 219

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 319

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 419

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 519

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 619

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 719

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 819

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 919

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ -ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1019

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ 

  MORE
  GALLERIES

 • 1119

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪಾರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1219

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1319

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 1419

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​

  MORE
  GALLERIES

 • 1519

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ 

  MORE
  GALLERIES

 • 1619

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ 

  MORE
  GALLERIES

 • 1719

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1819

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ 

  MORE
  GALLERIES

 • 1919

  Saina- Kashyap: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ-ಕಶ್ಯಪ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್​ 

  MORE
  GALLERIES