ಧೋನಿಯ ಶೂ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

First published: