ಆರ್​ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಆದ್ರೆ, ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೋಗಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು ಈ ಆಟಗಾರರು!

First published: