ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸುವ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು; ಸೆಹ್ವಾಗ್

  • News18
  • |
First published: