ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

Manish Pandey Wife: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published:

 • 131

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಆಟಗಾರ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಟಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 231

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 331

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 431

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಪತಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಜೊತೆ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 531

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 631

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 731

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 831

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 931

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1031

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ. (Image: Knottyaffair.in)

  MORE
  GALLERIES

 • 1131

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1231

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1331

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1431

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1531

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1631

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1731

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1831

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 1931

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2031

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2131

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2231

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2331

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2431

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2531

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2631

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2731

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2831

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 2931

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ನಟಿ ಆಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 3031

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ನಟಿ ಆಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 3131

  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೀಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ರಿತಾರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು

  ನಟಿ ಆಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

  MORE
  GALLERIES