ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್​ಮನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು..!

First published: