3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ; ಧೋನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗೂಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಧೋನಿ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಗೋಡೇ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಂಗೂಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: