'ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಹೇಂದ್ರ...' ಧೋನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ರ

ಕಲಾವಿದನಾಗಲಿ, ಯೋಧನಾಗಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂಬಯಸುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

First published: