ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಇರ್ಫಾನ್-ರೈನಾ..!

Irfan Pathan: ಈ ವೇಳೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ರೈನಾ, ನೀವು 2012 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಂದು ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರು.

First published: