ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪದೇಪದೇ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

First published: