ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು; 'ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದ ಮಲಿಂಗಾ

First published: