IPL Cheer Girls: ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಾದ; ಐಪಿಎಲ್ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್​ಗಳ ಮಾಯಾಲೋಕ!

IPL ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್​ಗಳದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖವಾಡದ ದುರಂತ ಕಥೆಯೇ ಹೌದು. ಬನ್ನಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್​ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

First published: