ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಮಾಡುವವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು?

First published: