ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಂಡ ಡೇ ನೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್; 3 ದಿನ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು!

First published: