ಮಾಡೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಂಡತಿ ನತಾಶ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋಟೋಗಳು

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಂಡತಿ ನತಾಶಾ ಬೆರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

First published: