ದೇಶಿ Cricketನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ Fixing ಭೂತ: ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಫರ್!

ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಭೂತ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

First published: