ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ: ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ

ಸೆಹ್ವಾಗ್​ಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

First published: