ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಜಗಳ; ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾಳಿಯ ಶಿಶ್ನವನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿದ ಆಟಗಾರ

ಶಿಶ್ನಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದ ಸೋಟ್ರೆಚ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ 5 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.

First published: