ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೂ ರನ್ ನೀಡದೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್

First published: