Zehra Gunes: ಈಕೆಯ ಆಟಕ್ಕೂ ನೋಟಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗ್ರು! ಯಾರು ಈ ರಂಬೆ?

Zehra Gunes: ಝೆಹ್ರಾ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರಗಾರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದಿಂದ ಟರ್ಕಿಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಿಯಮಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: