ಸೆಕಂಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಕಾರ್​ ಷೋರೂಮಿನ ಕಾರ್​ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ: ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Woman arrested in used car showroom: ಇದೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣ. ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಕಂಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಕಾರ್​ ಷೋರೂಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಅಂತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯ ಕತೆ.

First published: