What is Nairobi Fly: ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಕುಟುಕಲ್ಲ! ಆದ್ರೂ ಈ ಕೀಟಗಳು ಭಯಾನಕ

Nairobi Flies Burns Skin of Sikkim Students:ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನೊಣ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಟುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.

First published: