Weird News: ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆಯೂ ಇರುತ್ತಾಳಂತೆ! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯಪ್ಪಾ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಇರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: