HBD Warren Buffett: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್!

Happy Birthday Warren Buffett: ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್‌ರ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ಹ್ಯಾಥ್‌ವೇನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

First published: