ಹೋಮ್ » ಫೋಟೋ » ದೇಶ-ವಿದೇಶ
ದೇಶ-ವಿದೇಶ Feb 14, 2018, 11:48 AM

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟನ್ಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚುಂಬನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರು