Tirupati Darshan: 8 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗರ್ಭಗುಡಿ!

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೂಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: