ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಕುದುರೆ: ಔಷಧಕ್ಕೂ, ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೋಕೂ, ಹೆಣ ಸಾಗಿಸೋಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳೇ ವಾಹನ !

ಜಗತ್ತು ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕುದುರೆಗಳೇ ವಾಹನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಬಹುತೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಹಳ್ಳ ತಗ್ಗು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳೇ ಇವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

First published: